Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

JavaScript RegExp Objekt

CSS Regexp objekt võimaldab määrata elemendi tekstis ning seejärel see ülesse otsida v. asendada.

RegExp on tavaline lühike väljend mis kirjeldab seda mida tekstist otsida. Selleks võib olla lihtsalt üks täht.
Keerulisem RegExp objekt sisaldab rohkem karaktereid selleks, et teksti liigendada, vormingut kontrollida, asendada jne.
Samuti saab määrata kus kohas "string'is" otsida, mis tüüpi karaktereid ja palju muud.

RegExp Määramine

RegExp objekt määratakse võtmesõnaga "new". Allpool olevas näites, RegExp objekt määratakse võtmesõnaga "proov1" ja väärtusega "a":

var proov1=new RegExp("a");

Kui string'is sellist RegExp objekti kasutada siis objekt leiab tähe "a".

RegExp Objekti Meetodid

RegExp objektil on kolm meetodit: "test()", "exec()" ja "compile()".

test()

Näide.

var proov1=new RegExp("a");
document.write(proov1.test
("Harjutamine teeb meistriks"));

Niikaua kui string'is on "a", on tulemus selline:

true

Proovi ise

exec()

exec() meetodi abil otsitakse string'ist määratud väärtusi. Vastus leitud väärtuse kohta kuvatakse tekstina. Juhul kui määratud väärtust ei leita siis on vastuseks "null".

Näide 1.

var proov1=newRegExp("a");
document.write(proov1.exec
("Harjutamine teeb meistriks"));

Niikaua kui string'is on "a", on tulemus selline:

a

Proovi ise

Näide 2:

RegExp objekti võib lisada teise parameetri selleks, et täpsemini määrata otsitavat. Näiteks; tahetakse teada mitmel korral esineb tekstis täht "e". Selleks kasutatakse "g" (global) parameetrit.

Vaata ka kogu RegExp objektide nimestikku 

var proov1=new RegExp("e","g");
do
{
result=proov1.exec("Harjutamine teeb meistriks");
  document.write(result);
}
while (result!=null)

Niikaua kui string'is on neli "e" tähte, on tulemus selline:

eeeenull

Proovi ise

compile()

compile() meetodit kasutatakse RegExp muutmiseks.

Näide:

var proov1=new RegExp("e");
 document.write(proov1.test
("Harjutamine teeb meistriks"));
proov1.compile("d");
  document.write(proov1.test
("Harjutamine teeb meistriks"));

Niikaua kui string'is on "e" mitte "d" on tulemus selline:

truefalse

Proovi ise