Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

JavaScript Objektid

CSS JavaScript on objekt-orienteeritud programmeerimis keel. S.t. et koodi kirjutamisel saab määrata oma enda objekte ja muutujate tüüpe.

Vaatame kõigepealt kuidas ehitada JavaScript objekte ning mismoodi neid kasutada. Järgnevatel lehekülgedel seletame lahti kõik objektid ükshaaval.
Peab meeles pidama seda, et objektid on teatud liiki "data" ning objektidel on omadused e. atribuudid ja meetodid.

Omadus e. atribuut

Omadus e. atribuut on väärtus, mis on seotud objektiga.

Allpool olevas näites kasutatakse "lenght" omadust selleks, et objekt tagastaks teate selle kohta, mitmest karakterist koosneb rida:

 <script type="text/javascript">
  var txt="Tere jälle!";
 document.write(txt.length);
 </script>

Tulemus peaks olema selline:

11

Meetod

Meetod on sündmus mis väljendub objektis.

Allpool olevas näites kasutatakse "UpperCase" meetodit objekti "string'is" selleks, et kuvatav tekst ilmuks suurte tähtedega:

 <script type="text/javascript">
  var str="Tere jälle!";
 document.write(str.toUpperCase());
 </script>

Koodi käivitumisel peaks tulemus olema selline:

TERE JÄLLE!

Loo kalender JavaScript'i abil

Mõnikord on vajalik, et veebilehe külastaja saaks vaadata kalendrit. Siin on JavaScript mille abil saad sellise kalendri luua.

Esmalt kopeeri allpool olev kood ja salvesta nimega calendar.js:

Edasi kirjuta dokumendi head sektsiooni:

<script type="text/javascript" src="calendar.js">
    </script>

dokumendi body sektsiooni kirjuta:

<body onload="calendar(0,0);">

Nüüd saad ise määrata mis kujul käsklus kuvatakse. Allpool on mõned näited.

Saad lisada lihtsa nupu millele klikkides kalender avaneb. Selleks kirjuta järgnev kood valitud dokumendi ossa:

 <form>mingi tekst <input
    type="button" value="Kuva Kehtiv Kalender
      onclick="calendar(0,0);
      return false;" /> mingi tekst</form>

...mingi tekst   mingi tekst...

Samuti saab kalendri avada lingitava teksti osana:

<a href="#"
    onclick="calendar(0,0);return
    false;">Kehtiv Kalender</a>

Kehtiv Kalender

Samuti saad teha nii, et külastaja võib valida kuupäeva ja aasta. (Aastaarv peab jääma 1900 ja 2100 vahele).

  <form><table align="center"
      cellpadding="0" cellspacing="5"
      border="0">
       <tr><td
      align="right">Kuu</td>
       <td><select name="mm">
       <option value=" " />
       <option value="1"
      />Jaanuar</option>
       <option value="2"
      />Veebruar</option>
       <option value="3"
      />Märts</option>
       <option value="4"
      />Aprill</option>
       <option value="5"
      />Mai</option>
       <option value="6"
      />Juuni</option>
       <option value="7"
      />Juuli</option>
       <option value="8"
      />August</option>
       <option value="9"
      />September</option>
       <option value="10"
      />Oktoober</option>
       <option value="11"
      />November</option>
       <option value="12"
      />Detsember</option>
       </select></td></tr>
       <tr><td
      align="right">Aasta</td>
       <td><input type="text"
      name="yy" value=""
      size="5" maxlength="4"
      /></td></tr>
       <tr><td colspan="2"
      align="center"> <br />
       <input type="button" value="Kuva
      Kalender"
       onclick="calendar(form.yy.value,form.mm.options
         [form.mm.selectedIndex].value);return
         false;" /></td></tr>
       </table></form>
Kuu
Aasta

Samuti saad kalendri otse veebilehele panna nii,et pop-up aknaid ei kasuta, seega funktsiooni käskluse calendar() asemel kasutad funktsiooni käsklust dispCal(). Kirjuta allpool olev kood dokumendi sinna ossa kus sa soovid, et kalender ilmuks:

  <script type="text/javascript">
      document.write(dispCal(0,0));
      </script>

Ning tulemus on selline: