Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

JavaScript Boolean Objekt

CSS Boolean objekti kasutatakse non-Boolean väärtuse konverteerimiseks Boolean väärtuseks ("true" v. "false").

Näide:

 red_dot.gif Boolean'i väärtus 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kontrollida kas Boolean objekt on "true" v. "false".

Siin on nimestik kõigist Boolean objektide omadustest ja meetoditest koos kirjelduste ja näidetega.
 red_dot.gif Boolean objektide nimestik 

Boolean objekti määramine

Boolean objekt on esindatud kahe väärtusega: "true" ja "false".

Allpool olev kood loob Boolean objekti, mille nimeks on minuBoolean:

var minuBoolean=newBoolean();

Pane tähele: Juhul kui Boolean objektil puudub numbriline väärtus või kui väärtus on 0, -0, null, "", false, undefined v. NaN siis objekt seadistub kui "false". Muul juhul on see "true" (isegi siis kui string on "false")!

Allpool olevas näites, kõikide ridade koodid loovad Boolean objektid, kui esialgne väärtus on "false":

var minuBoolean=new Boolean();
var minuBoolean=new Boolean(0);
var minuBoolean=new Boolean(null);
var minuBoolean=new Boolean("");
var minuBoolean=new Boolean(false);
var minuBoolean=new Boolean(NaN);

Ja selles näites, kõikide ridade koodid loovad Boolean objektid, kui esialgne väärtus on "true":

var minuBoolean=new Boolean(true);
var minuBoolean=new Boolean("true");
var minuBoolean=new Boolean("false");
var minuBoolean=new Boolean("Ronald");