Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

JavaScript Date Objekt

CSS Date objekti kasutatakse aja ja daatumite toimetamisel.

Näited:

 red_dot.gif Hetke aeg ja kuupäev 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada Date() meetodit selleks, et saada tulemuseks hetke aeg ja daatum.

 red_dot.gif FullYear() 
FullYear() kasutamine kuupäeva määramiseks.

 red_dot.gif Day() 
Day() kasutamine nädalapäeva määramiseks.

 red_dot.gif Kell 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kuvatakse kella.

Siin on nimestik kõigist date objektide omadustest ja meetoditest koos kirjelduste ja näidetega.
 red_dot.gif Date objektide nimestik 

Aja määramine

"Date" objekti kasutatakse kuupäeva ja kellaaja määramiseks.

Pane tähele: "Date" objekti esialgseks väärtuseks on hetke kuupäev ja aeg. "Date" objekt määratakse võtmesõnaga. Selles näites on objekti võtmesõna koodis "myDate":

var myDate=new Date()

Daatumitega on lihtne manipuleerida, kasutades selleks "Date" objekti meetodeid.
Selles näites määratakse üks kindel kuupäev (13. Mai 2015):

var myDate=new Date();
myDate.setFullYear(2015,04,13);

Daatumeid saab omavahel võrrelda. Selles näites, hetke kuupäeva võrreldakse 13. Mai 2015 daatumiga:

  var myDate=new Date();
myDate.setFullYear(2015,05,13);
		var today = new Date();
		if (myDate>today)
{
alert("13. Mai 2015 on pärast tänast päeva");
}
else
{
alert("13. Mai 2015 on enne tänast päeva");
}

Inline Tooltip

Tekstis olevatele linkidele lisatakse tihti <title> element selleks, et anda täiendavat informatsiooni lingi kohta. Nagu näiteks siin.

Kui selline info-aken (tooltip) tundub häiriv siis saab infot edastada ka teistmoodi.
Allpool on kaks näidet, kus tooltip on otse teksti sees:

Link mitte kuhugi See on tooltip tekst

Link mitte kuhugi See on tooltip tekst

Nüüd vaatame mismoodi sellist tooltip skripti luua.
Kõigepealt kopeeri allpool olev kood oma veebidokumendi "head" sektsiooni.

  <script type="text/javascript">
function toggleInline(t) {
var x = document.getElementById(t).style;
if (x.display == 'inline') x.display = 'none';
else x.display = 'inline';
return false;
} 
  </script>,

Järgmiseks loome stiili e. mismoodi hakkab tooltip välja nägema. Siin saad ise teha muudatusi. See kood kleebi samuti oma dokumendi "head" sektsiooni. Sellel lehel olev stiil on selline:

   <style type="text/css">
 .intip {font-style:italic;font-weight:bold;display:none;}  
   </style>

Edasi kirjuta järgmine kood oma dokumendi "body" sektsiooni. Sellega sa lood lingi millega hakkab tooltip töötama. Antud juhul siis kui kursorit liigutada üle lingi ( onmouseover ).

 <a href="#" onmouseover="toggleInline('tt1');"
onmouseout="toggleInline('tt1');">Link mitte kuhugi</a>

Selline kood töötab siis kui lingile klikkida ( onclick ).

<a href="#" onclick="toggleInline('tt1');">Link mitte kuhugi</a>

Järgnev kood kirjuta kohe lingi järel. Selles hakkab olema tooltip tekst.

<span id="tt1" class="intip">See on tooltip tekst</span>