Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

JavaScript Try...Catch Lausung

CSS Try...catch lausung võimaldab testida koodi blokki rikete puhul.

Näited:

 red_dot.gif Try...catch lausung 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kirjutada "try..catch" lausungit.

 red_dot.gif  Try...catch lausung-2 
Siin on veel üks "try..catch" lausung.

JavaScript - Catching Errors

Intrneti veebilehtedes liikudes võib aegajalt näha teate-akent: "There is a runtime error! Do you wish to debug?". Veebilehe külastajale pole see teade vajalik, küll aga veebiarendajale. Nähes sellist teate-akent, külastaja tavaliselt lahkub sellelt lehelt.
Vaatame kuidas toimida selliste rikketeadete ilmumisel. Try...catch lausung lubab kontrollida vigade olemasolu koodi-blokis. "try" blokk sisaldab koodi mis peab käivituma ja "catch" blokis on kood mis käivitub kui rike tuvastatakse.

Süntaks:

try
{
//Siia kirjuta mingi kood
}
catch(err)
{
//Siin tegeletakse vigadega
}

Pane tähele: "try" ja "catch" tuleb kirjutada väikeste tähtedega.

Näide 1:
Selles näites peaks nupule klikkides käivituma skript, mille tulemusena ilmub teate-aken tekstiga "Tere külaline!". Sõna "alert()" on kirjutatud valesti, seega ilmub teate-aken informatsiooniga JavaScript'i rikke kohta:

   <html>
  <head>
 <script type="text/javascript">
function message()
{
adddlert("Tere külaline!");
}
 </script>
  </head>
  <body>
<input type="button" value="Vaata teadet" onclick="message()" />
  </body>
   </html>

Näide 2:
Selles näites "try...catch" lausung võimaldab kasutjal näha, millise rikkega on tegemist:

    <html>
  <head>
 <script type="text/javascript">
var txt=""
function message()
{
try
 {
 adddlert("Tere külaline!");
 }
catch(err)
 {
 txt="There was an error on this page.\n\n";
 txt+="Error description: " + err.description + "\n\n";
 txt+="Click OK to continue.\n\n";
 alert(txt);
 }
}
 </script>
  </head>
  <body>
<input type="button" value="Vaata teadet" onclick="message()" />
  </body>
   </html>

Näide 3:
Selles näites kasutatakse "confirm box'i". See annab kasutajale võimaluse valida, kas vajutada "OK" v. "Cancel". Esimesel juhul jätkatakse lehekülje vaatamist. Teisel juhul suunatakse kasutaja ümber.

   <html>
  <head>
 <script type="text/javascript">
var txt=""
function message()
{
try
 {
 adddlert("Tere külaline!");
 }
catch(err)
 {
 txt="There was an error on this page.\n\n";
 txt+="Click OK to continue viewing this page,\n";
 txt+="or Cancel to return to the home page.\n\n";
 if(!confirm(txt))
  {
  document.location.href="http:
//pyramdesign.angelfire.com/pyramdesign.html/";
  }
 }
}
 </script>
  </head>
  <body>
<input type="button" value="Vaata teadet" onclick="message()" />
  </body>
   </html>

JavaScript Throw Lausung

"throw" lausung võimaldab luua erandeid. Kasutades seda lausungit koos "try...catch" lausungiga saab hoida programmi kontrolli all ning luua täpsema vea-teate.

Süntaks:

throw(exception)

Pane tähele: "throw" kirjutatakse väikeste tähtedega.

Näide:
Selles näites nimetatakse muutja väärtust x. Kui x väärtus on suurem kui 10 ja väiksem kui 0 siis "throw" lausung käivitab vea-teate:

   <html>
  <body>
 <script type="text/javascript">
var x=prompt("Sisesta number 0 kuni 10:","");
try
{ 
if(x>10) 
throw "Err1";
else if(x<0)
throw "Err2";
} 
catch(er)
{
if(er=="Err1") 
alert("Viga! Number on liiga suur");
if(er == "Err2") 
alert("Viga! Number on liiga vaike"); 
}
 </script>
  </body>
   </html>

Proovi ise.