Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

JavaScript Array Objekt

CSS Array objekti kasutatakse kahe või enama väärtuse hoidmiseks, ühe muutuja sees.

Näited:

 red_dot.gif Array loomine 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kirjutada JavaScript koodi koos array objektiga.

 red_dot.gif Kahe Array liitmine - contact() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada contact() meetodit kahe array liitmiseks.

 red_dot.gif Array element string'is - join() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada join() meetodit selleks, et paigutada kõik array elemendid stringi.

 red_dot.gif I-Array - sort() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada sort() meetodit, array tähestikuliseks sorteerimiseks.

 red_dot.gif II-Array - sort() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada sort() meetodit, array numbriliseks sorteerimiseks.

Siin on nimestik kõigist array objektide omadustest ja meetoditest koos kirjelduste ja näidetega.
 red_dot.gif Array objektide nimestik 

Array määramine

Array kasutamisel JavaScriptis peab meeles pidama järgmisi olulisi punkte:

Allpool olev kood loob Array objekti, mille nimeks on minuJoogid:

var minuJoogid=new Array()

On olemas kaks moodust kuidas lisada väärtuseid Array'sse (tuleb lisada niipalju väärtuseid kui palju on vaja määrata muutujaid).

I:

 var minuJoogid=new Array();
minuJoogid[0]="Viin";
minuJoogid[1]="Piim";
minuJoogid[2]="Vesi";

Lisada võib ka numbri selleks, et hoida Array suurus kontrolli all:

 var minuJoogid=new Array(3);
minuJoogid[0]="Viin";
minuJoogid[1]="Piim";
minuJoogid[2]="Vesi";

II:

var minuJoogid=new Array("Viin","Piim","Vesi");

Siin on kood tervelt välja toodud:

   <html>
  <body>
 <script type="text/javascript">
var minuJoogid=new Array();
minuJoogid[0]="Viin";
minuJoogid[1]="Piim";
minuJoogid[2]="Vesi";

for (i=0;i<minuJoogid.length;i++)
{
document.write(minuJoogid[i] + "<br />");
}
 </script>
  </body>
   </html>

Tulemus peaks olema selline:

Viin
Piim
Vesi

Paneme "Array" tööle

Mõnikord on vaja, et veebilehele ilmuks mingi reklaam, teade, pilt vms. Need ei pea kandma mingit olulist informatsiooni ja ilmuvad veebilehele juhuslikult. Oletame, et soovid müüa oma fotosid või siis lihtsalt neid levitada. Sinu veebileht räägib millestki muust ning seda fotodega üle külvata pole mõtet. Siin tulebki appi JavaScript koos Array funktsiooniga.

Kopeeri kõigepealt allpool olev kood ja säilita nimega array.js.

Pane tähele seda, et kood0, kood1 ja kood2 asemele võid lisada oma teksti, lingi, pildi jne. Samuti saad korrata neid lausungeid niipalju kui soovid.
Edasi kirjuta dokumendi "body"sektsiooni allpool olev kodeering just sinna kus sa soovid, et vastav element ilmuks:

<script type="text/javascript" src="array.js">
</script>

Samasugust meetodit olen kasutanud ka sellel lehel. Klõpsuta "refresh" nuppu ja jälgi mis toimub.

Array on üpris keerukas programmeerimise ala, eriti JavaScriptis ning siin ei ole veel kogu seda teemat üksipulgi lahti räägitud. Kuid ülalpool toodud näited annavad ülevaate, kuidas Array objektiga manipuleerida.