Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

JavaScript Lauseehitus

CSS JavaScript keeles kirjutatud tekst on käskluseks ainult brauserile, mitte vaatajale lugemiseks.

Siin on üks loto numbrite genereerija. Lihtsalt nupule klikkides valib JavaScript ise mingisuguse suvalise numbri. Kuidas sellist numbri-generaatorit luuta, saad teda lehekülje lõpus.

Loto Picker
Alates kuni

Selles näites antakse brauserile käsklus, kirjutada tekst: "Kus on kass?"

document.write("Kus on kass?");

Tavaliselt lisatakse lause lõppu semikoolon. See pole kohustuslik. Brauser loeb semikoolnit ja rea lõppu, lause lõpu-märgiks. Kasutades semikoolonit, võib kirjutada mitu JavaScript lauset ühele reale.

JavaScript Kood

JavaScript kood (e. lihtsalt JavaScript) on üks lause rida.

Brauser käivitab käskluse täpselt seal, kuhu see on kirjutatud.

Selles näites antakse brauserile korraldus kirjutada pealkiri ja kaks paragrahvi:

 <script type="text/javascript">
document.write("<h1>See on pealkiri</h1>");
document.write("<p>See on paragrahv</p>");
document.write("<p>See on veel üks paragrahv</p>");
 </script>

Proovi ise.

JavaScript Kommentaar

Kommentaare kasutatakse JavaScript'i lahti seletamiseks v. selleks, et muuta kood kergemini loetavaks.

Ühe rea pikkust kommentaari märgitakse kahe kald-kriipsuga (//).

Selles näites on ühe rea pikkune kommentaar mis selgitab koodi:

 <script type="text/javascript">
// Siia tuleb pealkiri:
document.write("<h1>See on pealkiri</h1>");
// Siia tuleb kaks paragrahvi:
document.write("<p>See on paragrahv</p>");
document.write("<p>See on veel üks paragrahv</p>");
 </script>

Proovi ise.

JavaScript Mitmerealine Kommentaar

Mitmerealine kommentaar algab /* ja lõpeb */ märgiga.

Selles näites on mitmerealine kommentaar:

 <script type="text/javascript">
/* Siia tuleb üks pealkiri
ja kaks paragravi*/
document.write("<h1>See on pealkiri</h1>");
document.write("<p>See on paragrahv</p>");
document.write("<p>See on veel üks paragrahv</p>");
 </script>

Proovi ise.

JavaScript Kommentaar Keelab Toimingu

Selles näites kasutatakse kommentaari keelamaks ühel real brauseri toiming:

 <script type="text/javascript">
document.write("<h1>See on pealkiri</h1>");
document.write("<p>See on paragrahv</p>");
//document.write("<p>See on veel üks paragrahv</p>");
</script>

Proovi ise.

Selles näites kasutatakse kommentaari keelamaks brauseri toiming mitmel real:

  <script type="text/javascript">
/*
 document.write("<h1>See on pealkiri</h1>");
 document.write("<p>See on paragrahv</p>");
 document.write("<p>See on veel üksparagrahv</p>");
*/
  </script>

Proovi ise.

JavaScript Kommentaari Lisamine Rea Lõppu

Selles näites lisatakse kommentaar rea lõppu:

  <script type="text/javascript">
document.write("<h1>Kass</h1>"); 
// Siia  tuleb sõna "Kass"
document.write("<p>Hiir</p>"); 
// Siia tuleb sõna "Hiir" 
  </script>

Loto numbrite genereerija

Mõnele aktiivsele lotomängijale võiks abiks olla mingisugune numbrite genereerija. Sellist generaatorit saab päris lihtsalt luua taas JavaScript'i abil.
Alusta sellest, et kopeeri allpool olev kood ja säilita nimega pick.js

Järgmiseks kirjuta oma dokumendi "head" sektsiooni:

 <script type="text/javascript"
      src="pick.js">
      </script>

Nüüd lisa alljärgnev html kood oma dokumenti, just sinna kus sa soovid, et numbri genereerija ilmuks:

Loomulikult saad siin ise muuta vormingu suurust, värvi, teksti ja ongi valmis. Head loosiõnne!