Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

JavaScript For Loop

CSS JavaScript loop (silmus, tsükkel). Kasutatakse selleks, et sama koodide blokki, käivitada teatud arv kordi. Või siis nii kaua kui määratud tingimus on õige (true).

Skripti kirjutades soovitakse mõnikord, et teatud koodide blokk, kordaks midagi ikka ja jälle. Selleks ei pea koodi ennast igakord uuesti kirjutama vaid kasutama "loop" (silmus) elementi.

JavaScript'is kasutatakse järgnevaid "loop" elemente:

  for - töötab määratud arv kordi.

  while - töötab niikaua kui määratud tingimus on õige (true).

Näited:

 red_dot.gif Loop-1 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kirjutada "loop" koodi nii, et määratud koodide blokk töötaks teatud arv kordi.

 red_dot.gif Loop-2 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada "loop" koodi nii, et "loop" muudab pealkirjade välimust.

for Loop

for loop - kasutatakse siis kui on ette teada mitu korda skript peab käivituma.

Süntaks:

for (var=stardiväärtus;var<=lõpuväärtus;var=var+juurdekasv e. samm) 
{
  koht kus kood käivitub
}

Allpool olevas näites on "loop" stardiväärtuseks i=0. Seega kood töötab seni kuni i on väiksem v. võrdne 10. Iga kord kui kirjutatakse "number on", siis i suureneb ühe astme võrra.
Pane tähele: Juurdekasvu e. sammu parameeter võib olla ka negatiivne.

   <html>
  <body>
 <script type="text/javascript">
var i=0;
for (i=0;i<=10;i++)
{
 document.write("Number on " + i);
 document.write("<br />");
}
 </script>
  </body>
   </html>

Tulemus peaks olema selline:

Number on 0
Number on 1
Number on 2
Number on 3
Number on 4
Number on 5
Number on 6
Number on 7
Number on 8
Number on 9
Number on 10

while Loop

while loop - käivitab koodi ning jätkab seda seni kuni määratud tingimus on õige (true).

Näide:

 red_dot.gif While loop 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kirjutada "while loop" koodi nii, et määratud koodide blokk töötaks niikaua kuni määratud tingimus on õige (true).

 while (var<=lõpuväärtus)
{
  koht kus kood käivitub
}

Allpool olevas näites "loop" algab väärtusega i=0. "loop" töötab seni kuni i on väiksem v. võrdne 10. Iga kord kui kirjutatakse "number on", siis i suureneb ühe astme võrra.

Näide:

   <html>
  <body>
 <script type="text/javascript">
var i=0;
while (i<=10)
{
 document.write("Number on " + i);
 document.write("<br />");
i=i+1;
}
 </script>
  </body>
   </html>

Tulemus peaks olema selline:

Number on 0

Break ja Continue

"Loop" elemendi sees kasutatakse veel break ja continue lausungeid.

Break

"Break" käsklus katkestab v. jätkab koodi vastavalt määratud väärtusele.

Näide:

 red_dot.gif Break 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kirjutada "break" lausungit nii, et "loop" katkeb.

   <html>
  <body>
 <script type="text/javascript">

var i=0;
for (i=0;i<=10;i++)
{
if (i==3)
{
break;
}
 document.write("Number on " + i);
 document.write("<br />");
}
 </script>
  </body>
    </html>

Tulemus peaks olema selline:

Number on 0
Number on 1
Number on 2

Continue

"Continue" käsklus katkestab koodi ning jätkab seda järgmise väärtusega.

Näide:

 red_dot.gif Continue 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kirjutada "continue" lausungit nii, et "loop" katkeb ning jätkub uue väärtusega.

Näide:

   <html>
  <body>
 <script type="text/javascript">

var i=0
for (i=0;i<=10;i++)
{
if (i==3)
{
continue;
}
 document.write("Number on " + i);
 document.write("<br />");
}
 </script>
  </body>
   </html>

Tulemus peaks olema selline:

Number on 0
Number on 1
Number on 2
Number on 4
Number on 5
Number on 6
Number on 7
Number on 8
Number on 9
Number on 10

Jälle üks JavaScript'i vidin

Teinekord on vaja veebilehel märkida ära midagi eriliselt. Näiteks lause:

Mul on varsti sünnipäev !
Seega on tegemist aeguva uudisega millel puudub edaspidi infoväärtus. JavaScript'i abil saame teha nii, et kasutatud pilt eemaldatakse teatud aja möödudes.
Loomulikult saad kasutada enda valitud pilte.
Kopeeri allpool olev kood ja säilita nimega new.js.

Dokumendi "head" sektsiooni kirjuta nii:

 <script type="text/javascript"
      src="new.js">
      </script>

Kohta kus soovid, et pilt ilmuks kirjuta nii:

 <script type="text/javascript">
      newCheck(2010,2,25);
      </script>

Loomulikult pead skriptis tegema vastavad muudatused kui kasutad oma valitud pilti. Soovi korral võid kasutada ka seda mis siin lehel vilgub.