Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

JavaScript Ajastus

CSS JavScript'i abil on võimalik käivitada mingi sündmus mitte kohe vaid teatud aja pärast.

Näited:

 red_dot.gif Lihtne ajastus - 1   red_dot.gif Lihtne ajastus - 2 
 red_dot.gif Lõputu tsükli ajastus   red_dot.gif Lõputu tsükli ajastus koos Stopp nupuga 
 red_dot.gif Kell 

JavaScript'i abil on lihtene ajastada sündmusi. Selleks kasutatakse kahte moodust:

setTimeout()

Kirjaviis

var t=setTimeout("javascript statement",milliseconds);

setTimeout() meetod muutub väärtuseks. Ülal olevas näites väärtus hoitakse muutujas nimega t.

setTimeout() on string mis sisaldab JavaScript lausungit. Selleks võib olla näiteks "alert('3sekundit!')" või siis "alertMsg()".

Sekundi parameeter määrab mitme millisekundi pärast soovitakse, et esimene parameeter käivituks.

Pane tähele: Ühes sekundis on 1000 millisekundit.

Näide

Allpool olevas näites pärast nupule vajutust, ilmub 3. sekundi pärast teateaken.

   <html>
  <head>
 <script type="text/javascript">
function timedMsg()
{
var t=setTimeout("alert('3 sekundit!')",3000);
}
 </script>
  </head>
   <body>
 <form>
<input type="button" value="Kuva 'hoiatusaken'!"
onClick="timedMsg()">
 </form>
   </body>
    </html>

Lõputu tsükli ajastuse näide

Selleks, et luua lõputu tsükliga ajaloendurit, peab kirjutama funktsiooni mis käivitub iseenesest. Allpool olevas näites, pärast nupule vajutust käivitub sisestusväljal loendur mis töötab igavesti:

    <html>
   <head>
  <script type="text/javascript">
var c=0
var t
function timedCount()
{
document.getElementById('txt').value=c;
c=c+1;
t=setTimeout("timedCount()",1000);
}
  </script>
   </head>
   <body>
 <form>
<input type="button" value="Alusta loendust!"
onClick="timedCount()">
<input type="text" id="txt">
 </form>
  </body>
   </html>

clearTimeout()

Kirjaviis

clearTimeout(setTimeout_variable

Näide

See näide on sarnane "lõputu tsükli" näitega ülalpool. Ainus vahe on selles, et siia näitesse on lisatud "Peata Loendus!" nupp:

     <html>
   <head>
  <script type="text/javascript">
var c=0
var t
function timedCount()
{
document.getElementById('txt').value=c;
c=c+1;
t=setTimeout("timedCount()",1000);
}
function stopCount()
{
clearTimeout(t);
}
  </script>
   </head>
    <body>
 <form>
<input type="button" value="Alusta Loendust!"
onClick="timedCount()">
<input type="text" id="txt">
<input type="button" value="Peata Loendus!"
onClick="stopCount()">
 </form>
  </body>
   </html>