Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

JavaScript Math Objekt

CSS Math objekt võimaldab kujutada matemaatika ülesandeid.

Näited:

 red_dot.gif round() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada round() elementi numbrite ümmardamisel.

 red_dot.gif random() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas random() element vastab suvlise tulemiga mis jääb 0 ja 1 vahemikku.

 red_dot.gif max() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas max() element vastab suurima väärtusega määratud numbritest.

 red_dot.gif min() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas min() element vastab vähima väärtusega määratud numbritest.

Siin on nimestik kõigist Math objektide omadustest ja meetoditest koos kirjelduste ja näidetega.
 red_dot.gif Math objektide nimestik 

Math Objekt

Math objekt võimaldab kujutada matemaatika ülesandeid.

Math objekt sisaldab mitmeid matemaatilisi konstante ja meetodeid.

Matemaatiliste omaduste/meetodite kirjaviis:

var pi_value=Math.PI;
var sqrt_value=Math.sqrt(16);

Pane tähele: Matemaatika ei ole otseselt JavaScript'i osa. Kõik objektid ja meetodid käivituvad siis kui kasutatakse "Math" objekte.

Matemaatilised konstandid

JavaScript'is on kasutusel kaheksa matemaatilist konstanti millised kuuluvada "Math" objekti juurde. Need on: E (irratsionaalarv), PI (pii), ruutjuur kahest, ruutjuur poolest, natural log of 2, natural log of 10, base-2 log of E, and base-10 log of E.

JavaScript'i lisatuna näevad konstandid välja selliselt:

Math.E
Math.PI
Math.SQRT2
Math.SQRT1_2
Math.LN2
Math.LN10
Math.LOG2E
Math.LOG10E

Matemaatilised meetodid

Matemaatiliste konstantide lisamiseks "Math" objekti on kasutusel erinevaid meetodeid.

Allpool olevas näites kasutatakse round() meetodit "Math" objektis, numbrite ümmardamiseks:

document.write(Math.round(5.7));

Tulemus peaks olema selline:

5

Selles näites on kasutatud random() meetodit "Math" objektis selleks, et saada juhuslik tulem, mis jääb 0. ja 1. vahele:

document.write(Math.random());

Tulemus peaks olema selline:

0.23861452626291457

Järgnevas näites kasutatakse floor() ja random() meetodeid "Math" objektis selleks, et saada juhuslik tulemus mis jääb 1. ja 10. vahele:

document.write(Math.floor(Math.random()*11));

Tulemus peaks olema selline:

0