Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

JavaScript Näited

CSS JavaScript'i Baas Näited

 red_dot.gif Teksti kirjutamine
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada JavaScripti, teksti kirjutamiseks veebidokumenti.
 red_dot.gif Html'i kirjutamine
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada JavaScripti, Html märgiste kirjutamiseks veebidokumenti.
 red_dot.gif Head sektsioon
Script, mis sisaldab mingit funktsiooni, kirjutatakse dokumendi "head" sektsiooni selleks, et külastaja saaks selle ise käivitada.
 red_dot.gif Body sektsioon
Script on paigutatud "body" sektsiooni.
 red_dot.gif Välimine (external) JavaScript
Script asub eraldiseisvas failis.

JavaScript'i Lausungid, Kommentaarid ja Teksiblokid

 red_dot.gif JavaScript lauseehitus
 red_dot.gif JavaScript teksiblokk
 red_dot.gif JavaScript kommentaar
 red_dot.gif JavaScript mitmerealine kommentaar
 red_dot.gif JavaScript kommentaar keelab toimingu
 red_dot.gif JavaScript kommentaar keelab toimingu mitmel real

JavaScript If...Else

 red_dot.gif If lausung 
 red_dot.gif If...else lausung 
 red_dot.gif If..else if..else lausung 
 red_dot.gif Juhuslik link :
Selles näites demonstreeritakse kuidas lingile klikkides, viib see kas minu kodulehele v. w3schools kodulehele.
 red_dot.gif Switch lausung 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kirjutada switch lausungit.

JavaScript Popup Box'id

 red_dot.gif Alert box 
 red_dot.gif Alert box-2 
 red_dot.gif Confirm box 
 red_dot.gif Prompt box 

JavaScript Funktsioonid

 red_dot.gif Funktsioon-1 
 red_dot.gif Funktsioon-2 
 red_dot.gif Funktsioon-3 
 red_dot.gif Funktsioon-4 
 red_dot.gif Funktsioon-5 

JavaScript Loop

 red_dot.gif Loop-1 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kirjutada "loop" koodi nii, et määratud koodide blokk töötaks teatud arv kordi.
 red_dot.gif Loop-2 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada "loop" koodi nii, et "loop" muudab pealkirjade välimust.
 red_dot.gif While loop 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kirjutada "while loop" koodi nii, et määratud koodide blokk töötaks niikaua kuni määratud tingimus on õige (true).
 red_dot.gif Break 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kirjutada "break" lausungit nii, et "loop" katkeb.
 red_dot.gif Continue 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kirjutada "continue" lausungit nii, et "loop" katkeb ning jätkub uue väärtusega.

JavaScript Try...Catch Lausungid

 red_dot.gif Try...catch lausung 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kirjutada "try..catch" lausungit.
 red_dot.gif  Try...catch lausung-2 
Siin on veel üks "try..catch" lausung.

JavaScript Throw Lausung

 red_dot.gif Throw 

JavaScript String Objektid

 red_dot.gif Vastus rea pikkusest 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada "lenght" omadust selleks, et saada tulemuseks, rea pikkus numbri kujul.
 red_dot.gif Stringi stiil 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kujundada stringi.
 red_dot.gif match() meetod 
Selles näites demonstreeritakse kuidas match() meetod otsib määratud väärtuse stringis.
 red_dot.gif Asendamine 
Selles näites demonstreeritakse kuidas stringis asendada üks märk teisega.

JavaScript Date Objektid

 red_dot.gif Hetke aeg ja kuupäev 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada Date() meetodit selleks, et saada tulemuseks hetke aeg ja daatum.
 red_dot.gif FullYear() 
FullYear() kasutamine kuupäeva määramiseks.
 red_dot.gif Day() 
Day() kasutamine nädalapäeva määramiseks.
 red_dot.gif Kell 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kuvatakse kella.

JavaScript Array Objektid

 red_dot.gif Array loomine 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kirjutada JavaScript koodi koos array objektiga.
 red_dot.gif Kahe Array liitmine - contact() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada contact() meetodit kahe array liitmiseks.
 red_dot.gif Array element string'is - join() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada join() meetodit selleks, et paigutada kõik array elemendid stringi.
 red_dot.gif I-Array - sort() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada sort() meetodit, array tähestikuliseks sorteerimiseks.
 red_dot.gif II-Array - sort() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada sort() meetodit, array numbriliseks sorteerimiseks.

JavaScript Boolean Objektid

 red_dot.gif Boolean'i väärtus 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kontrollida kas Boolean objekt on "true" v. "false".

JavaScript Math Objektid

 red_dot.gif round() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada round() elementi numbrite ümmardamisel.
 red_dot.gif random() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas random() element vastab suvlise tulemiga mis jääb 0 ja 1 vahemikku.
 red_dot.gif max() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas max() element vastab suurima väärtusega määratud numbritest.
 red_dot.gif min() 
Selles näites demonstreeritakse kuidas min() element vastab vähima väärtusega määratud numbritest.

JavaScript RegExp Objektid

 red_dot.gif RegExp - 1 
 red_dot.gif RegExp - 2 
 red_dot.gif RegExp - 3 
 red_dot.gif RegExp - 4 

Brauseri tuvastamine JavaScript'i abil

 red_dot.gif Külastaja brauseri tuvastamine 
 red_dot.gif Külastaja brauseri tuvastamine ja brauseri versioon 
 red_dot.gif Detailsem ülevaade külastaja brauserist 
 red_dot.gif Kõik detailid külastaja brauserist 
 red_dot.gif Hoiatusaken, sõltuvalt brauserist 

JavaScript Cooki'd e. Küpsised

 red_dot.gif Cookie - 1 
 red_dot.gif Cookie - 2 

Valideerimine JavaScript'i abil

 red_dot.gif Tekstivälja kontrollimine 
Selles näites demonstreeritakse kuidas JavaScript funktsioon töötab kui tekstiväli jäetakse tühjaks.
 red_dot.gif Meiliaadressi kontrollimine 
Selles näites demonstreeritakse kuidas JavaScript funktsioon töötab kui sisestatud meiliaadress pole korrektselt kirjutatud.
 red_dot.gif Mitu tekstivälja 
Selles näites demonstreeritakse kuidas JavaScript funktsioon saavutab kontrolli mitme tekstivälja üle.
 red_dot.gif Tekst ja Email 
Selles näites demonstreeritakse kuidas JavaScript funktsioon saavutab kontrolli mitme tekstivälja üle ning teateaken informeerib tehtud vigadest ja sisestatud informatsioonist.

JavaScript'i Animatsioon

 red_dot.gif Animeeritud nupp 
 red_dot.gif Animeeritud nupp - 2 

JavaScript'i Pildikaart

 red_dot.gif Pildikaart - 1 
 red_dot.gif Pildikaart - 2 

JavaScript'i Ajastus

 red_dot.gif Lihtne ajastus - 1 
 red_dot.gif Lihtne ajastus - 2 
 red_dot.gif Lõputu tsükli ajastus 
 red_dot.gif Lõputu tsükli ajastus koos Stopp nupuga 
 red_dot.gif Kell