Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Brauseri tuvastamine JavaScript'i abil

CSS JavaScript "Navigator" objekt sisaldab informatsiooni külastaja brauseri kohta.

Näited:

 red_dot.gif Külastaja brauseri tuvastamine 

 red_dot.gif Külastaja brauseri tuvastamine ja brauseri versioon 

 red_dot.gif Detailsem ülevaade külastaja brauserist 

 red_dot.gif Kõik detailid külastaja brauserist 

 red_dot.gif Hoiatusaken, sõltuvalt brauserist 

Brauseri Tuvastamine

Eelmistes peatükkides tutvustatud teemad on kasutatavad nendes brauserites, kus JavaScript on lubatud. Mõnedele asjadele on siiski vaja tähelepanu pöörata, eriti mis puudutab vanemaid brausereid.

Mõnikord on kasulik tuvastada külastaja brauseri tüüpi ja versiooni ning seejärel edastada vastavat informatsiooni. Seda selleks, et sinu veebilehe JavaScript töötaks erinevates brauserites. Siin on abivahendiks JavaScript "Navigator" objekt.
Navigator objekt sisaldab informatsiooni külastaja brauseri kohta (brauseri nimi, brauseri tüüp, versioon jne.).

Navigator Objekt

JavaScript Navigator objekt sisaldab kogu informatsiooni külastaja brauseri kohta. Vaatame kahte Navigator objekti omadust:

Näide:

   <html>
  <body>
 <script type="text/javascript">
var browser=navigator.appName;
var b_version=navigator.appVersion;
var version=parseFloat(b_version);
 document.write("Browser name: "+ browser);
 document.write("<br />");
 document.write("Browser version: "+ version);
 </script>
  </body>
   </html>

Muutuja "browser" sisaldab brauserite nimetusi: I.E. "Netscape" või siis "Microsoft Internet Explorer",.
Ülalpool on näha, et on lisatud funktsioon, mille nimi on "Float()". Seda selleks, et tuvastada brauseri versiooni.
Allpool olevas näites olev kood käivitab teateakna sõltuvalt brauserist.

Näide:

   <html>
  <head>
 <script type="text/javascript">
function detectBrowser()
{var browser=navigator.appName;
var b_version=navigator.appVersion;
var version=parseFloat(b_version);
if ((browser=="Netscape"||browser=="Microsoft Internet Explorer")
&& (version>=4))
{
alert("Your browser is good enough!");
}
else
{
alert("It's time to upgrade your browser!");
}}
 </script>
  </head>
  <body onload="detectBrowser()">
   </body>
    </html>