Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Xhtml   Mis see on?

XHTML on täpsem ja puhtam HTML versioon.

Enne kui alustad, peavad sul selged olema veebilehe ülesehituse põhimõtted. Selleks on soovitav alustada HTML Aabitsaga.

Milleks siis ikkagi XHTML'i vaja on?

Paljud veebilehed sisaldavad "vigast" HTML'i.
Allpool olevas näites ei ole HTML kodeering korrektne kuid brauser kuvab seda ometi:

   <html>
  <head>
 <title>See on vigane HTML</title>
 <body>
<h1>Vigane HTML
 </body>

XML on märgiste keel, kus kõik peab olema märgitud korrektselt. Selle tulemusena saadakse korralik ja "puhas" dokument.

XML'i kasutatakse andmete kirjeldamiseks aga HTML andmete kuvamiseks.

Tänapäeval kasutatakse brauserites erinevaid tehnoloogiaid. Osad kuvavad arvutites Internetti, teised aga mobiiltelefonides ja pihu-arvutites. Viimati mainitutel on liiga vähe ressursse ja võimsust selleks, et kuvada vigast märgiste keelt.

Kombineerides omavahel HTML'i ja XML'i, saadakse märgiste keel, mis on kasulik nüüd ja ka tulevikus. See keel on XHTML.

XHTML'i ja HTML'i erinevused

XHTML on sarnane HTML 4.01 standardiga. Kui 4.01 standard on sulle tuttav siis on edasi kerge jätkata.

Kõigepealt alusta sellest, et kirjuta kogu HTML kodeering väikeste tähtedega. Ära kunagi unusta lõpumärgiseid (nagu näiteks </p>).

Suurimad erinevused on:

XHTML elemendid peavad olema korralikult sulustatud

See tähendab seda, et HTML'is võib sulustada suvaliselt. Näiteks:

<b><i>See tekst on paks ja kaldus</b></i>

XHTML'is on sulustamiseks kindel reegel. Näiteks:

<b><i>See tekst on paks ja kaldus</i></b>

Põhiline viga mis tehakse, puudutab sulustatud nimekirju. S.t. nimekiri nimekirja sees peab jääma <li> ja </li> märgiste vahele.

Siin on valesti:

<ul>
 <li>Jahutooted</li>
 <li>Lihatooted
  <ul>
    <li>Sink</li>
   <li>Vorst</li>
  </ul>
 <li>Piimatooted</li>
</ul>

Siin on õieti:

<ul>
 <li>Jahutooted</li>
 <li>Lihatooted
  <ul>
    <li>Sink</li>
   <li>Vorst</li>
  </ul>
 </li>
 <li>Piimatooted</li>
</ul>

Õiges näites on </li> märgis lisatud pärast </ul> märgist.

XHTML elemendid peavad olema suletud lõpumärgisega

Siin on valesti:

<p>See on paragrahv
<p>See on veel üks paragrahv

Siin on õieti:

<p>See on paragrahv</p>
<p>See on veel üks paragrahv</p>

Tühjad elemendid peavad samuti olema suletud

Juhul kui tühjal elemendil puudub lõpumärgis siis suletakse algusemärgis (<br />).

See on valesti:

Rea poolitus: <br>
Horisontaaljoon: <hr>
Pilt: <img src="pilt.gif" alt="Ilus pilt">

Siin on õieti:

Rea poolitus: <br />
Horisontaaljoon: <hr />
Pilt: <img src="pilt.gif" alt="Ilus pilt" />

XHTML elemendid peavad olema kirjutatud väikeste tähtedega

XHTML spetsiifika üheks osaks on see, et märgiste nimed ja atribuudid nõuavad väikesi tähti.

Siin on valesti:

  <BODY>
 <p>See on paragrahv</p>
  </BODY>

Siin on õieti:

  <body>
 <p>See on paragrahv</p>
  </body>

XHTML dokument peab sisaldama juur elemente

Kõik XHTML elemendid peavad olema sulustatud <html> juur elemendiga. Teised elemendid võivad omada alam-elemente. Alam-elemendid on paarikaupa ja samuti sulustatud juur elementidega. Selline on dokumendi baasmudel:

   <html>
  <head> ... </head>
 <body> ... </body>
   </html>