Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

CSS Tekst

CSS

CSS teksti omadused määravad kindlaks, millisel kujul tekst kuvatakse.

Põhiline reegel teksti kirjutamisel on kerge loetavus. Liiga suur v. liiga väike tekst on halvasti loetav ja väsitab silmi. Samuti peaks olema kokkuhoidlik värvide ning teiste efektidega (näiteks lihtsalt allajoonitud tekst jätab petliku mulje, et tegemist on lingiga). Tavaliselt inimesed ei loe veebis teksti nagu raamatut vaid libisevad sellest üle. Mida ühtlasem on tekst, seda kergem on "libiseda". samuti pole mõtet kasutada liialt rõhutatud teksti. Rõhutada tuleb seda mis on tõesti oluline.

Lihtsaim viis teksti värvi muutmiseks on selline:

<p style="color : #f00;">
See paragrahv on punane</p>

Tulemuseks on selline paragrahv:

See paragrahv on punane.

Teksti erinevaid osi saab ka värvidega rõhutada, lisades värvi taustaks. CSS kirjaviis on selline:

<p style="background-color : #ffc0cb;">
See tekst on roosa taustaga.</p>

See paragrahv on roosa taustaga.

Teksti paigutamine

Teksti kujundamisel mängib olulist rolli ka selle paigutus. CSS'i abil saab teksti erinevaid osi liigutada paremale, vasakule ja keskele. Näiteks nii:

See paragrahv on nihutatud paremale.


CSS kirjaviis on selline:

<p style="float. right;">
See paragrahv on nihutatud paremale.</p>

Siin on veel üks näide teksti paigutusest kus on määratud teksti laiuse atribuut:

<p style="float: left; width:150px;">
see paragrahv on nihutatud vaskule laiusega 150px.</p>

See paragrahv on nihutatud vasakule laiusega 150px.

Tähtede ja sõnade vahekaugused

CSS'i abil saab muuta tähtede vahekaugusi, selleks, et muuta tekst kergemini loetavaks või lihtsalt kasutada seda võimalust teksti kujundamiseks. CSS kirjaviis on selline:

<p style="letter-spacing : 1em;">
Selle paragrahvi teksti tähtede vahekaugus on 1em.</p>

Tulemus peaks olema selline:

Selle paragrahvi teksti tähtede vahekaugus on 1em.

Samamoodi võib manipuleerida ka sõnade vahekaugustega:

<p style="word-spacing : 1em;">

Selle paragrahvi sõnade vahekaugus on 1em.</p>

Selle paragrahvi sõnade vahekaugus on 1em.

Teksti ridade paigutus

Nii nagu tähtede ja sõnadega, saab CSS'i abil manipuleerida teksti ridade paigutusega:

<p style="line-height: 1.5em;">
Selle paragrahvi ridade vahe on 1.5 em ehk 150% fondi suurusest.
Selle paragrahvi ridade vahe on 1.5 em ehk 150% fondi suurusest.
Selle paragrahvi ridade vahe on 1.5 em ehk 150% fondi suurusest.
Selle paragrahvi ridade vahe on 1.5 em ehk 150% fondi suurusest.
</p>

Pane tähele: ridade vahe väärtus ei tohi olla negatiivne!
Selline peaks olema tulemus:

Selle paragrahvi ridade vahe on 1.5 em ehk 150% fondi suurusest. Selle paragrahvi ridade vahe on 1.5 em ehk 150% fondi suurusest. Selle paragrahvi ridade vahe on 1.5 em ehk 150% fondi suurusest. Selle paragrahvi ridade vahe on 1.5 em ehk 150% fondi suurusest.

Vormindamata tekst

Veel üks võimalus teksti kujundada on jätta see nii nagu tekstiredaktorisse esialgu kirjutati.
CSS kirjaviis on siis selline:

<p style="white-space: pre;">
Selle paragrahvi kujundus
         on selline       nagu
     tekstiredaktoris.</p>

Selle paragrahvi kujundus on selline nagu tekstiredaktoris.

Kursorid

Nii nagu Html'is saab CSS'is kujundada kursoreid. Oluline on meelespidada, et brauserid kuvavad kursoreid erinevalt!

"Auto" ütleb brauserile, et tegemist on vaikimisi kursori valikuga.

cursor: auto;

<a href="" style="cursor: auto;">cursor: auto;</a>

Kasutatakse siis kui kursori valik on määratlemata. Seega iga arvuti ja brauser valivad kursori ise (tavaliselt on selleks noole kujutis).

cursor: default;

<a href="" style="cursor: default;">cursor: default;</a>

Brauser ei kuva mitte mingit kursorit.

cursor: none;

<a href="" style="cursor: none;">cursor: none;</a>

"Help" kursor annab vaatajale märku, et tegemist on mingi elemendi informatsiooniga. Näiteks: tegemist on mittestandartse lingiga.

cursor: help;

<a href="" style="cursor: help;">cursor: help;</a>

Tavaliselt käe kujutis mis viitab mingile lingile.

cursor: pointer;

<a href="" style="cursor: pointer;">cursor: pointer;</a>

Nool koos liivakellaga. Annab vaatajale märku, et parasjagu käib mingi protsess. Näiteks: midagi laetakse alla.

cursor: progress;

<a href="" style="cursor: progress;">cursor: progress;</a>

Sarnane põhimõte nagu eelmisel kursoril. Mõned brauserid kuvavad "liivakella" animeeritult.

cursor: wait;

<a href="" style="cursor: wait;">cursor: wait;</a>

Kasutatkse tavaliselt graafikaprogrammides täpse asukoha määramiseks.

cursor: crosshair;

<a href="" style="cursor: crosshair;">cursor: crosshair;</a>

Selline kursor annab märku, et tekstiga saab midagi teha: märkida, printida, muuta, nihutada jne.

cursor: text;

<a href="" style="cursor: text;">cursor: text;</a>

Sellel teksti-kursoril on ainult firefox'i ja IE toetus.

cursor: vertical-text;

<a href="" style="cursor: vertical-text;">cursor: vertical-text;</a>

Seda kursorit kuvab ainult Firefox.

cursor: alias;

<a href="" style="cursor: alias;">cursor: alias;</a>

Seda kursorit kuvab ainult Firefox.

cursor: copy;

<a href="" style="cursor: copy;">cursor: copy;</a>

See kursor teavitab, et märgitud elementi on võimalik eemaldada.

cursor: move;

<a href="" style="cursor: move;">cursor: move;</a>

See kursor annab külastajale märku, et mingit elementi antud kohta ei saa paigutada. Firefox ja IE kuvavad neid kursoreid erinevalt.

cursor: no-drop;

<a href="" style="cursor: no-drop;">cursor: no-drop;</a>

See kursor on eelmisega sarnane kuid üldisem. Kõike mida proovitakse külastaja poolt, pole lubatud.

cursor: not-allowed;

<a href="" style="cursor: not-allowed;">cursor: not-allowed;</a>

cursor: col-resize;

<a href="" style="cursor: col-resize;">cursor: col-resize;</a>

cursor: row-resize;

<a href="" style="cursor: row-resize;">cursor: row-resize;</a>

cursor: all-scroll;

<a href="" style="cursor: all-scroll;">cursor: all-scroll;</a>

cursor: url(redball.cur);

<a href="" style="cursor: url(redball.cur);">cursor: url(redball.cur);</a>

Näited

 red_dot.gif Teksti värvi määramine
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata teksti värvi.

 red_dot.gif Teksti taustavärvi määramine
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata teksti taustavärvi.

 red_dot.gif Tähtede vahekaugused
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata tähtede vahekaugusi tekstis.

 red_dot.gif Ridade vahekaugused
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata ridade vahekaugusi tekstis.

 red_dot.gif Teksti nihutamine
Selles näites demonstreeritakse, kuidas paigutada teksti veebilehel.

 red_dot.gif Teksti dekoreerimine
Selles näites demonstreeritakse, kuidas lisada tekstile erinevaid dekoratsioone.

 red_dot.gif Taandrida
Selles näites demonstreeritakse, kuidas märkida paragrahvi esimese rea, taandrida.

 red_dot.gif Teksti tähtedega manipuleerimine
Selles näites demonstreeritakse, kuidas saavutada kontroll suurte ja väikeste tähtede üle.

 red_dot.gif Sõnade vahekaugused
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata sõnade vahekaugusi.

 red_dot.gif Lause poolituse keeld
Selles näites demonstreeritakse, kuidas keelata brauseril lauset vaikimisi poolitada.

CSS Teksti Omadused

CSS teksti omadused võimaldavad kontrollida kogu kirjutatud teksti väljanägemist. Võid muuta teksti värvi, suurendada v. vähendada tähtede, sõnade, ridade vahekaugusi, nihutada teksti, muuta taanet jne. jne.

Teksti omaduste nimekiri

Omadus Kirjeldus Väärtus
color Määrab teksti värvi color
direction Määrab teksti suuna ltr
rtl
line-height Määrab ridade vahekaugused normal
number
lenght
%
letter-spacing Määrab tähtede vahekaugused normal
lenght
text-align Määrab teksti paigutuse left
right
center
justify
text-decoration Võimaldab teksti dekoreerida none
underline
overline
line-throught
blink
text-indent Määrab esimese rea taane lenght
%
text-transform Kontroll suurte ja väikeste tähtede üle none
capitalize
uppercase
lowercase
word-spacing Suurendab v. vähendab sõnade vahekaugusi normal
lenght