Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

CSS Positsioneerimine

CSS

CSS positsioneerimise omadused võimaldavad elemente paigutada (positsioneerida).

Positsioneerimine on css'i õppimise juures kõige keerulisem. Esiteks sellepärast, et brauserid kuvavad positsioneerimise omadusi erinevalt. Teiseks sellepärast, et css'is on positsioneerimiseks palju võimalusi.

Vaatame esialgu mõnda lihtsamat moodust kuidas veebielemente paigutada:

Teksti tsentreerimiseks kirjutame sellise koodi:

p.center { text-align: center; }

Dokumendi "body" sektsiooni kirjutame nii:

<p class="center">See tekst on tsentreeritud.</p>

Tulemus on siis selline:

See tekst on tsentreeritud.

Seega paragrahvi element ja kõik muu mis jääb selle elemendi sisse, nihutatakse lehekülje keskele.

Blokk elemendi tsentreerimiseks kirjutame sellise koodi:

div.center {
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  width: 18em;
border: #000 solid 1px;}

Dokumendi "body" sektsiooni kirjutame nii:

<div class="center">See blokk element on samuti tsentreeritud.</div>

Tulemus on siis selline:

See blokk element on samuti tsentreeritud.

Niikaua kui "width" atribuut on määratud nihkub kogu blokk kuid bloki sees olev tekst ei nihku.

Pildi tsentreerimiseks kirjutame sellise koodi:

img.center {
  display: block;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
border: #000 solid 1px;}

Dokumendi "body" sektsiooni kirjutame nii:

<img src="/pic/green-butterfly_tn.png" alt="Green butterfly" class="center" />

Tulemus on siis selline:

Green Butterfly

Pildi v. bloki vertikaalseks tsentreerimiseks kirjutame sellise koodi:

.vcenter {
  min-height: 12em;
  display: table-cell;
  vertical-align: middle;
border: #000 solid 1px;}

Dokumendi "body" sektsiooni kirjutame nii:

<div class="vcenter"> <p>See tekst on vertikaalselt tsentreeritud kasti sees.</p> </div>

Tulemus on siis selline:

See tekst on vertikaalselt tsentreeritud kasti sees.

Näited

 red_dot.gif Positsioon: relative.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas nihutatakse elementi tema normaalsest positsioonist kõrvale.

 red_dot.gif Positsioon: absolute.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas nihutatakse elementi kasutades "absolute" väärtust.

 red_dot.gif Positsioon: fixed.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas nihutatakse elementi vastavuses brauseri aknale.

 red_dot.gif Elemendi kuju.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata elemendi kuju. Element on kärbitud ning seejärel kuvatud.

 red_dot.gif Overflow element koos kerimisribaga.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata overflow (paisunud, üleujutatud) omadust nii, et tekkiks kerimisriba sest element on liiga suur mahtumaks määratud alale.

 red_dot.gif Overflow elemendi peitmine.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata overflow (paisunud, üleujutatud) omadust nii, et elemendi see osa peidetakse mis ei mahu määratud alale.

 red_dot.gif Overflow brauseri automaat valikuga.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata overflow (paisunud, üleujutatud) omadust nii, et brauser valib ise automaatselt overflow omaduse.

 red_dot.gif Pildi vertikaalne paigutus.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata pildi vertikaalset paigutust teksti suhtes.

 red_dot.gif Z-index.
Z-indeksit kasutatakse selleks, et paigutada üks element teise "taha".

 red_dot.gif Z-index-2.
Ülalpool oleva näite Z-indeks on muudetud.

 red_dot.gif Pildi ülemine serv piksel väärtusega.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata pildi ülemise serva paigutust, kasutades piksel väärtust.

 red_dot.gif Pildi ülemine serv protsent väärtusega.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata pildi ülemise serva paigutust, kasutades protsent väärtust.

 red_dot.gif Pildi alumine serv piksel väärtusega.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata pildi alumise serva paigutust, kasutades piksel väärtust.

 red_dot.gif Pildi alumine serv protsent väärtusega.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata pildi alumise serva paigutust, kasutades protsent väärtust.

 red_dot.gif Pildi vasak serv piksel väärtusega.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata pildi vasaku serva paigutust, kasutades piksel väärtust.

 red_dot.gif Pildi vasak serv protsent väärtusega.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata pildi vasaku serva paigutust, kasutades protsent väärtust.

 red_dot.gif Pildi parem serv piksel väärtusega.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata pildi parema serva paigutust, kasutades piksel väärtust.

 red_dot.gif Pildi parem serv protsent väärtusega.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata pildi parema serva paigutust, kasutades protsent väärtust.

CSS Float Omadus

CSS float omadus aitab paigutada Html elemente teineteise suhtes.
float kirjaviis on selline:
float: left | right | none | inherit

  left
Viib määratud elemendi vasakule teise elemendi suhtes
  right
Viib määratud elemendi paremale teise elemendi suhtes
  none
Eemaldab float väärtuse ning kuvab elemendi nagu tavaliselt
  inherit
Element on määratud sama float väärtusega mis juurelement

Vajalikud Näpunäited

Selleks, et nihutada pilti teksti suhtes kasutatakse float omadust "style" elemendis.

Näiteks:

<img src="URL" alt="alternatiiv tekst" width="laius" height="kõrgus" 
         style="float:right; />

Ülal toodud näites on pilt nihutatud paremale. Seega jääb tekst pildist vasakule.

Omadus Kirjeldus Väärtus
bottom Määrab kui kaugele jääb elemendi alumine serv teise elemendi suhtes auto
%
lenght
clip Määrab elemendi kuju. Vastavalt määratud kujule element ka kuvatakse shape
auto
left Määratleb kui kaugele jääb elemendi vasak serv teise elemendi suhtes auto
%
lenght
overflow Määratleb toimingu kui element ei mahu määratud piiridesse visible
hidden
scroll
auto
position Määratleb elemendi static, relative, absolute v. fixed positsiooni static
relative
absolute
fixed
right Määratleb kui kaugele jääb elemendi parem serv teise elemendi suhtes auto
%
lenght
top Määratleb kui kaugele jääb elemendi ülemine serv teise elemendi suhtes auto
%
lenght
vertical-align Määratleb elemendi vertikaalse paigutuse baseline
sub
super
top
text-top
middle
bottom
text-bottom
length
%
z-index Määratleb elementide prioriteedid üksteise kohal auto
number