Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

CSS Dimensioon

CSS

CSS dimensiooni omadused võimaldavad määrata elementide kõrgust ja laiust. Samuti ridade omavahelist kaugust.

Näited

 red_dot.gif Pildi kõrgus.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas muuta pildi kõrgust, kasutades piksel väärtust.

 red_dot.gif Pildi kõrgus-2.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas muuta pildi kõrgust, kasutades protsent väärtust.

 red_dot.gif Pildi laius.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas muuta pildi laiust, kasutades piksel väärtust.

 red_dot.gif Pildi laius-2.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas muuta pildi laiust, kasutades protsent väärtust.

 red_dot.gif Elemendi kõrgus.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata elemendi kõrgust.

 red_dot.gif Elemendi laius.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas muuta elemendi laiust, kasutades piksel väärtust.

 red_dot.gif Rea vahed.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas muuta paragrahvi rea vahesid, kasutades protsent väärtust.

 red_dot.gif Rea vahed-2.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas muuta paragrahvi rea vahesid, kasutades piksel väärtust.

 red_dot.gif Rea vahed-3.
Selles näites demonstreeritakse, kuidas muuta paragrahvi rea vahesid, kasutades number väärtust.

Omadus Kirjeldus Väärtus
height Määrab elemendi kõrguse auto
lenght
%
line-height Määrab rea vahed normal
number
lenght

%
max-height Määratleb elemendi maksimaalse kõrguse none
lenght
%
max-width Määratleb elemendi maksimaalse laiuse none
lenght
%
min-height Määratleb elemendi minimaalse kõrguse lenght
%
width Määratleb elemendi laiuse auto
lenght
%