Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

CSS Font

CSS

CSS "font" omadused määratlevad teksti kirjastiili.

Css'i abil saad muuta teksti suurust, värvi, stiili jne. Arvatavasti oled juba tuttav sellega kuidas muuta teksti paksuks või siis kaldu (italic). Oluline on siiski kerge loetavus ja huvitav sisu, mitte vorm.

Näited

 red_dot.gif Teksti kirjastiil
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata teksti kirjastiili.

 red_dot.gif Alapealkirja stiil
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata teksti alapealkirja stiili.

 red_dot.gif Teksti suurus
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata teksti suurust.

 red_dot.gif Teksti kohandamine
Selles näites demonstreeritakse, kuidas kohandada teksti suurust, kasutades "font-size-adjust" elementi.

 red_dot.gif Teksti stiil
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata teksti stiili.

 red_dot.gif Teksti variant
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata teksti kuju, kasutades "font-variant" elementi.

 red_dot.gif Teksti paksus
Selles näites demonstreeritakse, kuidas määrata teksti paksust.

 red_dot.gif Teksti omadused ühes deklaratsioonis
Selles näites demonstreeritakse, kuidas teksti omadused kirjutada kõik ühte deklaratsiooni.

Pane tähele: Haruldasi font'e ei pruugi kõik brauserid toetada. Seepärast on soovitav kasutada enam-levinuid font'e (näiteks: Arial, San Serif, Verdana jne.). Kui brauser ei toeta font'i siis valitakse see vaikimisi.

Võibolla oled kuulnud v. lugenud veebis, et <font> märgis pole enam kasutuses ning soovitatakse see asendada millegi muuga. Tõsiasi on see, et enamik brausereid toetavad seda märgist ning arvatavasti veel pikka aega. Minu soovitus oleks siiski edaspidi kasutada alternatiiseid meetodeid kirjastiili muutmiseks.
CSS'is saab teksti kujundamiseks kasutada Font Face märgist, kus "face" on atribuut. Vaatame näidet:

<font face="garamond, times">
see siin pole "sans-serif" kirjastiil
</font>

Ning tulemus on selline:

see siin pole "sans-serif" kirjastiil

Sama tulemuse annab ka selline kirjaviis:

 <span tyle="font-family : garamond, times;">
see siin pole "sans-serif" kirjastiil
 </span>

Tulemus peaks olema selline:

see siin pole "sans-serif" kirjastiil

Muudame teksti värvi

Lisame lihtsalt atribuudi "color" ja sellele väärtuse (värvikood v. värvinimi).

<font color="#9933ff">see kiri on purpuri värvi

Tulemus peaks olema selline:

see kiri on purpuri värvi

Saame muuta ka teksti taustavärvi:

 <span style="background-color : #9933ff;">
selle teksti taust on purpuri värvi
 </span>

Tulemus peaks olema selline:

selle teksti taust on purpuri värvi

Muudame teksti suurust

Kirjutame nii:

 <font-size="+1"
see font on ühe võrra suurem
 </font>

Tulemus peaks olema selline:

see font on ühe võrra suurem

CSS'i abil muudame fondi suurust sõltuvalt standarteksti suurusest:

 <span style="font-size : x-large;">
see tekst on väga suur
 </span>
 <span style="font-size : 13pt">
see tekst on 13pt suurune
</span>
 <span style="font-size : 13px">
see tekst on 13px suurune
 </span>

Tulemus peaks olema selline:

see tekst on väga suur
see tekst on 13pt suurune
see tekst on 13px suurune

Siin on veel mõned nipid kirjastiili muutmiseks mida pole lihtsa <font> märgisega võimalik saavutada:

  
 <p style="text-decoration : underline;">
see tekst on allajoonitud
 </p>
 <p style="text-align : right;">
see tekst on nihutatud paremale
 </p>
 <p style="text-indent : 15px;">
selle teksti taane on 15px
 </p>
 <p style="text-transform : capitalize;">
see tekst on suurte algustähtedega
 </p>
 <p style="text-transform : uppercase;">
see tekst on suurte tähtedega
 </p>

Tulemus peaks olema selline:

see tekst on allajoonitud

see tekst on nihutatud paremale

selle teksti taane on 15px

see tekst on suurte algustähtedega

see tekst on suurte tähtedega

Nagu sa näed pole "font" märgisest loobumine raske sest CSS annab palju võimalusi tekstiga manipuleerida.

Kasulikud näpunäited

Fondi suuruse määramiseks kasutatakse tavaliselt piksel väärtust. Juhul kui sinu veebilehe külastaja on oma brauseri fondi suuruse seadistanud mingi teise väärtusega on võimalik, et disaini kuju võib muutuda (Vaikimisi on brauseri fondi suurus 15). Selle probleemi saab lahendada nii, et fondi suurus määratakse protsentides. S.t. et vaikimisi on brauseri seadistus 100%. Alla 100% on tekst väiksem ja üle 100% on tekst suurem. Eriti kasulik on see kui külastaja kasutab Mac arvutit.
Näiteks: p{font: 100% Arial; }
Tingimata peavad olema määratud mõlemad, nii suurus kui ka kirja-stiil ja just sellises järjekorras.

Omadus Kirjeldus Väärtus
font Omadus, mis võimaldab kirjastiili kujunduse kirjutada ühte deklaratsiooni font-style
font-variant
font-weight
font-size/line-height
font-family
caption
icon
menu
message-box
small-caption
status-bar
font-family Määratleb prioriteetsed kirjastiili nimed family-name
generic-family
font-size Määratleb fondi suuruse xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large
smaller
larger
length
%
font-style Määratleb fondi stiili normal
italic
oblique
font-variant Kuvab teksti väikeste tähtedega või siis normaalsel kujul normal
small-caps
font-weight Määratleb fondi "raskuse" normal
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600
700
800
900