Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML DOM Naited

Ankru Objekt

Muudame lingi teksti, URL aadressi ja sihtmärgi (target) atribuudi

Dokumendi Objekt

Dokumendi tiitli saamine
Lingi URL aadressi saamine
Dokumendi serveri poolse nime saamine
getelementById kasutamine
getelementByName kasutamine
Avame uue dokumendi, määratleme MIME tüübi ning lisame mingi teksti
Ankrute arvu saamine
Vormingute arvu saamine
Piltide arvu saamine

Sündmuse Objekt

Millist hiireklahvi vajutati?
Kursori koordinaadid
Kas "shift" klahvi vajutati?
Millist klahvi vajutati?
Millisele elemendile klikiti?

Form ja Form Input Objekt

Vaata ja muuda tegevust, URL aadress vormingus
"Button" objekti "alert id", tüüp ja väärtus. "Button" nupu keelamine
Kontrollkastid vormingus
Raadionupud
Vormingu taastamine (reset)
Vormingu kontroll e. valideerimine
Teksti märkimine tekstiväljal
Ripp-nimekiri vormingus
Ripp-nimekiri vormingus - 2
Ripp-menüü
Hüppamine ühelt tekstiväljalt teisele

Frame, Frameset ja IFrame Objekt

Muudetava ja muutmata suurusega raamistus
Raam kerimisribaga ja ilma
Raami sisu (URL aadressi) muutmine
Raamistusest väljumine
Uuenda raamistuse sisu

Pilt Objekt

Pildi suuruse muutmine
Pildi asendamine e. src muutmine

Asukoha (location) Objekt

Kliendi saatmine uuele URL aadressile
Ankru array (massiiv)
Selles näites avanevad kaks akent. Esimeses on neli nuppu ja teises neli vastavat ankrut 0 - 3. Kui esimeses aknas klikkida nupule siis "onclick" sündmus viib vastavale ankrule teises aknas. (Erinevad brauseid annavad erinevaid tulemusi).

Navigaator Objekt

Külastaja brauseri ja brauseri versiooni tuvastamine
Veel lisateavet külastaja brauserist
Külastaja teavitamine

Option ja Select Objektid

Ripp-nimekirja lubamine ja keelamine
Ripp-nimekirja valikute arvu saamine
Ripp-nimekirja kuju muutmine
Ripp-nimekirja kõikide valikute teatamine
Ripp-nimekirjas valiku teksti muutmine
Valiku ripp-nimekirjast eemaldamine

Table, TableHeader, TableRow, TableData Objektid

Tabeli äärise muutmine
Tabeli "cellPadding" ja "cellSpacing" muutmine
Tabeli äärise määramine
Tabeli ridade ja tulpade määramine
Tabeli rea "InnerHTML" vaatamine
Tabeli lahtri "InnerHTML" vaatamine
Tabeli pealkirja loomine
Tabeli ridade kustutamine
Tabeli ridade lisamine
Lahtrite lisamine tabeli ritta
Lahtri sisu nihutamine
Lahtri sisu nihutamine vertikaalselt
Sisu nihutamine ühes lahtris
Sisu nihutamine ühes lahtris vertikaalselt
Tabeli lahtri sisu muutmine
Tabeli lahtri ulatuse muutmine

Akna Objektid

Teate-akna kuvamine
Teate-aken koos tekstirea poolitusega
Kinnitus-akna kuvamine
Viipe-akna kuvamine
Uue akna avamine
Uue akna avamine ja kujundamine
Mitme akna avamine korraga
Kliendi saatmine uuele URL aadressile
Lehekülje printimine
Akna suuruse muutmine
Akna suuruse muutmine määratud suurusega
Ajastatud teate-aken
Veel üks ajastatud teate-aken
Lõputu loendur koos STOP nupuga
Lihtne kell

Punane Nool Vasak Punane Nool