Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

DHTML Näited

DHTML ja CSS

Position:relative
Position:relative - 2
Position:absolute
Nähtavus (visibility)
Z - indeks
Vastupidine Z - indeks
Kursorid
Fikseeritud taust
Taustavärvi muutmine

DHTML ja Sündmused

onload
onunload
onchange
onsubmit
onreset
onselect
onblur
onfocus
onkeydown
onkeyup
onkeydown ja onkeyup
onkeypress
onmouseover ja onmouseout
onclick
ondblclick
onmousedown ja onmouseup
onmousemove
Keela paremklõps

DHTML ja Tekst

Elemendi muutmine
Atribuudi muutmine
Juurdepääs elemendile, innerHTML'i abil
Muuda innerHTML'i
Muuda asendit
onload ja onunload
Vihje e. kommentaar
Kirjutusmasina sõnum
Suurenev tekst
Keriv tekst
Vilkuv pealkiri

DHTML ja Vormingud

Identsed vormingud
Identsed vormingud - 2
Sisestusvälja värvi muutmine
Sisestusvälja teksti värvi muutmine
Tausta-pildi lisamine sisestusväljale
Kontroll-kastide märgistamine
Nupu värvi muutmine
Nupu teksti värvi muutmine
Nupule tausta-pildi lisamine
Ripp-nimekirjale taustavärvi lisamine
Ripp-nimekirjale tekstivärvi lisamine
Tekstiväljale värvi lisamine
Tekstivälja teksti värvi muutmine
Tekstivälja tausta-pildi muutmine

DHTML ja Pildid

Pildi eellaadimine
Pildi suuruse muutmine
Pildi muutmine kasutades teist allikat
Muuda pildi suurust ja lähteallikat
Pildi nihutamine
Tausta-pildi muutmine
Pildi liigutamine
Pildi lohistamine
Pildi-vaatleja
Vibreeriv pilt
Digi-kell

DHTML ja Lingid

Teksti kuju muutmine
Tähtede vahekaugus
Vilkuv link
Vibreeriv link
Juhuslik banner

DHTML ja Navigeerimine

Ripp-menüüga navigeerimine
Horisontaalne navigatsioon ripp-menüüdega
Liikumatu menüü
Ääriste lisamine menüüle
Menüü koos linkide kirjeldusega
Menüü koos linkide ja nende logodega
Menüü koos linkide kirjeldusega
Menüü koos linkide logodega
Liikuv menüü
Liikuv menüü - 2

DHTML ja Kursorid

Kursori koordinaadid
Kursori tekst
Kursori pilt

Punane Nool Vasak Punane Nool