Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

XML DTD Sissejuhatus

xml.jpg

DTD (Document Type Definition) määratleb XML dokumendi struktuuri, kehtivad Elemendid ja Atribuudid. DTD'd saab kasutada nii XML dokumendi sees kui ka väljaspool seda.

Dokumendi sisene DTD deklaratsioon

Kui kasutada DTD'd XML dokumendi sees, siis tuleb see vormistada nii:

<!DOCTYPE juur-element [element-deklaratsioon]>

Dokumendi näide.

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE teade [
 <!ELEMENT teade (kellele,kellelt,pealkiri,teema)>
 <!ELEMENT kellele   (#PCDATA)>
 <!ELEMENT kellelt  (#PCDATA)>
 <!ELEMENT pealkiri (#PCDATA)>
 <!ELEMENT teema  (#PCDATA)>
]>

<teade>
 <kellele>Jaan</kellele>
 <kellelt>Juhan</kellelt>
 <pealkiri>Meeldetuletus</pealkiri>

 <teema>Homme jooma ei hakka!</teema>
</teade>

Ava see XML fail ning vaata "view source" selleks, et näha mismoodi DTD on kirjutatud.
DTD ise koostatakse järgmiselt:

!DOCTYPE teade - määratleb dokumendi juur-elemendi milleks on teade.
!ELEMENT teade - määratleb selle, et element teade sisaldab veel nelja elementi: "kellele, kellelt, pealkiri ja teema".
!ELEMENT kellele - määratleb, et element kellele on "#PCDATA" tüüpi.
!ELEMENT kellelt - määratleb, et element kellelt on "#PCDATA" tüüpi.
!ELEMENT pealkiri - määratleb, et element pealkiri on "#PCDATA" tüüpi.
!ELEMENT teema - määratleb, et element teema on "#PCDATA" tüüpi.

Dokumendi väline DTD deklaratsioon

Kui DTD deklareeritakse välimise failina siis tuleb seda dokumendi defineerida selliselt:

<!DOCTYPE juur-element SYSTEM "failinimi">

See on samasugune XML dokument nagu ülal kuid välimise DTD viitega Ava see fail ja vaata "view source":

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE note SYSTEM "note.dtd">
<teade>
	<kellele>Jaan</kellele>
	<kellelt>Juhan</kellelt>

    <pealkiri>Meeldetuletus</pealkiri>
	<teema>Homme jooma ei hakka!</teema>
</teade>

Ja selline on fail nimega "note.dtd" mis sisaldab DTD informatsiooni:

<!ELEMENT teade (kellele,kellelt,pealkiri,teema)>
<!ELEMENT kellele (#PCDATA)>
<!ELEMENT kellelt (#PCDATA)>
<!ELEMENT pealkiri (#PCDATA)>
<!ELEMENT teema (#PCDATA)>

Mis kasu on DTD'st?

DTD abil saab iga XML fail kaasa kirjelduse oma enda formaadi kohta.

DTD abil saavad kasutajate grupid, kokkulepitud DTD stanarditega, viia läbi andmevahetust.

Sinu rakendused saavad kasutada DTD'd, kontrollimaks kas veebist saadud data on kehtiv.

DTD saab ka oma enda data kehtivuse kontrollimiseks kasutada.

Punane Nool Vasak Punane Nool

Menüü